Arbowet 2017...huh? Is die nieuw dan?!

28 maart, 2018

Wat is er veranderd met de invoering van Arbowet per 1 juli 2017.

We zijn nog geen jaar onderweg met de nieuwe Arbowet. Goed moment om nog eens te kijken waar het ook al weer over gaat. En mocht je het helemaal gemist hebben, dan brengen we je graag heel snel up-2-date.

Ervaring leert dat je als ondernemer vaak denkt dat je alles op orde hebt, maar dat blijkt  in de praktijk niet altijd zo te zijn. Snappen wij. Je wilt als ondernemer vooral bezig zijn met waar je goed in bent. Verkopen van mooie producten en|of het aanbieden van fantastische dienstverlening.

Toch is het goed om in je eigen organisatie eens naar je HR processen te kijken. Of je dat nu zelf organiseert of uit handen geeft.

Hoe je het ook doet, wij hebben voor jou de belangrijkste zaken van de Arbowet nog eens voor je op een rijtje gezet. Want je hebt nog tot juli 2018 de tijd om orde op zaken te stellen. Dat is goed nieuws!

Basiscontract

Open spreekuur

Second opinion

Adviesrol bedrijfsarts

Melden beroepsziekten

Klachtenprocedure

Grotere medewerkersbetrokkenheid

Toezicht en handhaving

Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. Hierin staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken. Het aangaan van een basiscontract is een verplichting voor jou als werkgever.

In de nieuwe Arbowet moet je er als werkgever voor zorgen dat je werknemer, zonder toestemming van de werkgever, de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur.

Een goede manier om klachten en verzuim te voorkomen.

Daarnaast moet de bedrijfsarts ook iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen.

De second opinion wordt door jou als werkgever betaald.

In de nieuwe Arbowet staat preventie nog meer centraal. Zo wordt aangegeven dat de bedrijfsarts jou moet adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbeleiding in plaats van bijstand te verlenen.

Hiermee wordt benadrukt dat jij als werkgever verantwoordelijk bent voor de verzuimbegeleiding.

Het signaleren en melden van beroepsziekten was al een taak van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

Er is een duidelijkere rol voor de preventiemedewerker. 

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Elk bedrijf moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere Arbo deskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers. Werknemers en Arbo deskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

Overgangsperiode

De nieuwe Arbowet gaat in per 1 juli 2017. Je krijgt als werkgever in samenwerking met arbodienstverleners tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten moeten direct per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten.

 

En? Heb je de zaken weer scherp? Of raak je nu lichtelijk in paniek? Niet nodig, want wij kijken graag met je mee. We gaan vrijblijvend met je in gesprek over je HR processen en hoe je die (nog) beter in kunt richten. Met een HR scan brengen we meteen alles goed in beeld. Zullen we dan meteen je contracten onder de loep nemen?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek 088 50 55 123 of via info@hetsucces.org. Vraag gewoon naar Hanneke.

Reageren
Reactie plaatsen

© Copyright - HET SUCCES | Powered bij HET SUCCES business support & HET SUCCES concept & evenement