disclaimer

#legalstuff

Goed om te weten.

copyright.

Uiteraard is alles wat je op deze website vindt, dus ook de blogs en de vlogs, beschermd door auteursrecht en die is eigendom van HET SUCCES en haar bloggers. Maar dat mag je gerust gebruiken. Want succes maak je niet alleen. We vinden het zelfs erg leuk om op deze manier bij te dragen aan jouw succes. Zolang je er maar duidelijk bij vermeldt dat je het afgekeken hebt van HET SUCCES en/of een specifieke blogger. En als je succes wilt delen, deel dan ook een link naar deze website. Vinden we fijn.

aansprakelijkheid.

Op geen enkele manier is HET SUCCES aansprakelijk voor gedoe dat deze website veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door teksten van ons of onze bloggers, door uitingen van anderen (zoals commentaar op de blogs of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Natuurlijk zullen we er alles aan doen dat te voorkomen of te herstellen, laat het ons vooral even weten op info@hetsucces.org. En natuurlijk zijn we niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt.

HET SUCCES is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien HET SUCCES gewaarschuwd werd voor zulke schade. Je kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website.

Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van HET SUCCES van toepassing.

Regel 1 blijft zoals altijd: gebruik je gezonde verstand.

e-maildisclaimer.

Het volgende is van toepassing op e-mails die je van HET SUCCES ontvangt: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en HET SUCCES is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens HET SUCCES de mail verstuurd heeft.

Al ons werk wordt gemaakt vanuit de beste intentie en is bedoeld om bij te dragen aan jouw succes.

Details legale entiteit:

Achter HET SUCCES zitten de volgende bedrijven
HET SUCCES concept & evenement & HET SUCCES business support

Sommige dingen hoef je niet zelf te bedenken als succesvolle mensen dat al hebben gedaan. Daarom willen we 365 Dagen Succesvol heel hartelijk bedanken dat wij hun tekst voor de disclaimer mochten gebruiken en aanpassen.